Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van modubooq.com. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat wij meer informatie over u nodig hebben. Dit is nodig om met u te communiceren, een bestelling te boeken of uw naam te registreren. Wij zullen u op alle mogelijke manieren informeren wanneer wij uw persoonlijke gegevens op internet zullen verzamelen.

Op deze website wordt bijgehouden hoeveel bezoekers er komen, van welke websites ze afkomstig zijn en via welke provider de bezoeker toegang heeft tot internet. De gegevens worden uitsluitend gebruikt op een manier die niet herleidbaar is tot individuen of personen.

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Uitzonderingen kunnen enkel gebeuren wanneer deze gegevens wettelijk vereist zijn. En op elk moment kan u vragen om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Lees onze volledige privacyverklaring

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Alle wijzigingen, veranderingen en typefouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. Modubooq.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van deze website. Of voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het niet beschikbaar zijn van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De eigenaar van de copyrights van deze website is modubooq.com of is eigendom van derden die toestemming hebben gegeven aan modubooq.com om deze informatie te gebruiken. Vermenigvuldiging, vermenigvuldiging of reproductie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door modubooq.com.