Privacy beleid PATboard

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2018-05-29.

PATboard geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PATboard. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan PATboard op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webwinkel Software
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Oxilion. Oxilion verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Oxilion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Oxilion is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. Als u hier op klikt zult u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingsverwerkers: Braintree (Creditcard) / Pay.nl (iDEAL, SOFORT, Bancontact, Giropay) /PayPal en Mollie.nl (Plink)
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de bovenstaande online betaalplatforms. Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De bovenstaande betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De genoemde betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De genoemde betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Beoordelingen: Google
Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google, deelt Google deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Verzenden en logistiek: MyParcel en PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en/of PostNL delen. MyParcel en/of PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en/of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel en/of PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website worden verzonden via de servers van MyParcel en/of PostNL. MyParcel en/of PostNL zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Facturatie en boekhouden: TwinField en Basecone
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van TwinField en Basecone. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, TwinField en Basecone hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. TwinField en Basecone zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. TwinField en Basecone gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen: Bol.com en Amazon
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via Bol.com en Amazon. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com en/of Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur, YouTube, Facebook en Google+. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube, Facebook en Google + opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
De gegevens die we verzamelen zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-beginselen en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het is mogelijk het script van Analytics te blokkeren. Dat kunt u doen middels een out-out plugin van Google analytics die u hier kunt downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin wordt uw bezoek niet meer in de statistieken van Google Analytics meegeteld.

Hotjar
We gebruiken hotjar op sommige pagina's op deze website voor analyse van website gebruik. Lees meer over het gebruik van cookies op hotjar op http://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security. Wilt u liever niet dat de cookies op Hotjar worden opgeslagen, dan kunt u zich afmelden op deze pagina: https://www.hotjar.com/opt-out
Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PATboard. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

PATboard

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Telefoonnummer: +31 85 3011 305

E-mailadres: [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken Oliver Leering

KvK: 67903266

BTW: NL857219480B01

Privacybeleid

Privacybeleid PATboard

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2018-05-29.

PATboard geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken wij alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van PATboard. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit Privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen vertrouwelijk behandeld op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van PATboard of die van een derde partij.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan PATboard op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek tot kwijtschelding. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus bewaren wij deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij in het kader van uw opdracht hebben opgesteld.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kunnen wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u om uw persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de betreffende situatie. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van PATboard of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webwinkel Software
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om dataverlies te voorkomen.

Web hosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Oxilion. Oxilion verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Oxilion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Oxilion is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en de verzending van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd, ziet u de link 'unsubscribe'. Als u hier op klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en om informatie te delen met derden.

Betalingsverwerkers: Braintree (Creditcard) / Pay.nl (iDEAL, SOFORT, Bancontact, Giropay) / PayPal en Mollie.nl (Plink)
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de bovengenoemde online betaalplatforms. Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Bovengenoemde betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voornoemde betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Voornoemde betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke bepalingen is toegestaan.

Beoordelingen: WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur zal deze gegevens met ons delen zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats ook op uw eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting te geven op uw review. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze informatie alleen voor het doel om u uit te nodigen een beoordeling achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om bij de dienstverlening gebruik te maken van derden, hiervoor hebben wij toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Beoordelingen: Google
Wij verzamelen beoordelingen via het platform van Google. Als u een recensie achterlaat via Google, zal Google deze informatie met ons delen zodat wij de recensie aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam op uw eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw recensie te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten, zullen wij uw naam en e-mailadres met Google delen. Zij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen een beoordeling achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van diensten, hiervoor hebben wij Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Verzending en logistiek: MyParcel en PostNL
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met MyParcel en/of PostNL. MyParcel en/of PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval MyParcel en/of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel en/of PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Alle bevestigingsmails die u van onze website ontvangt, worden verzonden via de servers van MyParcel en/of PostNL. MyParcel en/of PostNL zal uw naam en e-mail adres nooit voor persoonlijke doeleinden gebruiken.

Facturering en boekhouding: TwinField en Basecone
Wij maken gebruik van de diensten van TwinField en Basecone om onze administratie en boekhouding bij te houden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheren van de verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen, TwinField en Basecone hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. TwinField en Basecone zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. TwinField en Basecone gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen: Bol.com en Amazon
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via Bol.com en Amazon. Als u via deze platforms een bestelling plaatst, delen Bol.com en/of Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten daarop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Derden
De informatie wordt niet gedeeld met derden met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder vallen onder andere het WebwinkelKeur, YouTube, Facebook, LinkedIn en Google+. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube, Facebook, LinkedIn en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube, Facebook, LinkedIN en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de aanvraag in kwestie en worden niet verder verspreid. Bovendien kan de informatie in sommige gevallen intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het is mogelijk om het script van Analytics te blokkeren. Dit kunt u doen via een out-of-line plugin van Google Analytics die u hier kunt downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin wordt uw bezoek niet meer opgenomen in de statistieken van Google Analytics.

Hotjar
Wij gebruiken hotjar op sommige pagina's van deze website voor analyse van het gebruik van de website. Lees meer over het gebruik van cookies op hotjar op http://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security. Als je liever niet hebt dat de cookies op Hotjar worden opgeslagen, kun je je uitschrijven op deze pagina: https://www.hotjar.com/opt-out
Tracking cookies van onze adverteerders
Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op uw apparatuur. Zij gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina's u uit hun netwerk bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij ontvangen van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in beginsel alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar het bij u reeds bekende e-mailadres. In het geval u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren. Wij houden een register bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren wij anonieme gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze gebruiken.

Recht op inzage
U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met het bij ons bekende e-mailadres, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van rectificatie
U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot het moment dat u de beperking heeft opgezegd niet meer verwerkt zullen worden.

Recht van overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PATboard. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken. U heeft ook het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Indien u van mening bent dat dit wel het geval is, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u steeds de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij ons aan het privacybeleid houden. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

PATboard

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Telefoonnummer: +31 85 3011 305

E-mail adres: [email protected]

CoC: 67903266

BTW: NL857219480B01

Datenschutzrichtlinie PATboard

Diese Seite wurde zuletzt am 2018-05-29 geändert.

PATboard vindt uw privacy belangrijk. Wir verarbeiten daher nur Daten, die wir für die Verbesserung unserer Dienstleistungen benötigen, und wir behandeln die Informationen, die wir über Sie und Ihre Nutzung unser Dienstleistungen gesammelt haben, mit Sorgfalt. Wir geben Ihre Daten niemals zu kommerziellen Zwecken an dritte Parteien weiter. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website und des Dienstes von PATboard. Das Startdatum für die Gültigkeit dieser Bedingungen ist 29.05.2018, mit der Veröffentlichung einer neuen Version läuft die Gültigkeit aller früheren Versionen ab. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, welche Informationen von Ihnen von uns erhoben werden, wo diese Daten für verwendet werden und unter welchen Bedingungen diese Daten möglicherweise an dritte Parteien weitergegeben werden können. Wir erklären Ihnen auch, wie wir Ihre Daten speichern und wie wir Ihre Daten vor Missbrauch schützen und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre an uns zur Verfügung gestellte persönlichen Daten haben.
Als u vragen hebt over onze dataschutz, wend u dan tot onze dataschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie unten am Ende unserer Datenschutzerklärung.

Zweck der Datenverarbeitung

Allgemeiner Zweck der Verarbeitung
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking steeds in direct verband staat met de door u verstrekte gegevens en dat uw gegevens niet aan andere parteien mogen worden doorgegeven, behalve om uw administratieve verplichtingen te kunnen nakomen. Diese dritte Parteien werden alle auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Ihnen und uns oder eines Eides oder gesetzlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung verpflichtet. Wir werden Ihre Daten nicht mit anderen persönlichen Informationen, die wir haben, kombinieren. Die Daten werden auf proprietären PATboard-Servern oder solchen eines Drittanbieters gespeichert.

Automatisch gesamlelde gegevens
Gegevens die automatisch van onze website afkomstig zijn, worden verwerkt zodat wij onze diensten nog beter kunnen aanbieden. Deze informatie (zoals uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Teilnahme an Steuer- und strafrechtlichen Ermittlungen
Gegebenenfalls kann PATboard verpflichtet sein, Ihre Informationen im Zusammenhang mit Steuererhebungen oder strafrechtlichen Ermittlungen auf der Grundlage einer rechtlichen Verpflichtung weiterzugeben. In einem solchen Fall sind wir gezwungen, Ihre Daten zu teilen, aber wir werden dies innerhalb der Möglichkeiten, die uns das Gesetz bietet, ablehnen.

Aufbewahrungstermin
Wij willen uw informatie ontvangen, zodat u onze klant kunt zijn. Dit betekent dat wij ons klantenprofiel moeten bijhouden, en dat u moet weten dat u onze diensten niet beter kunt gebruiken. Als u ons dit vraagt, zullen wij dit ook als een tegemoetkoming in een verzoek om schadevergoeding beschouwen. Auf der Grundlage der anwendbaren administrativen Verpflichtungen müssen wir Rechnungen mit Ihren (persönlichen) Daten aufbewahren, so dass wir diese Daten so lange aufbewahren, wie der anwendbare Termin läuft. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot hun klantenprofiel en documenten, die wij in Zusammenhang mit
Ihrem Auftrag erstellt haben.

Kommunikation
Als u ons een e-mail of ander bericht stuurt, bewaren wij dat bericht op een veilige manier. Manchmal fragen wir Sie nach Ihren persönlichen Daten, die für die weilige Situation relevant sind. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te beantwoorden en uw vragen te beantwoorden. Die Daten werden auf proprietären PATboard-Servern oder solchen eines Drittanbieters gespeichert. Wir werden diese Informationen nicht mit anderen persönlichen Informationen, die wir haben, kombinieren.

Webwinkel Software
Onze webshop is gebouwd met software van WooCommerce. Persoonsgegevens, die u ons voor onze service ter beschikking stelt, worden door dit bedrijf verstrekt. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Uw gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. WooCommerce is verplicht om veilige bedrijfsinformatie te verschaffen aan klanten die gebruik maken van onze diensten. Deze Sicherheitsmaßnahmen bestehen aus der Anwendung der SSL-Verschlüsselung und einer strengen Passwortrichtlinie. Om gegevensverontreiniging te vermeiden, werden regelmatige back-
ups erstellt.

E-mail- en mailinglijsten: MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een gespecialiseerde afdeling die de e-mailberichten van onze website en de verspreiding van nieuwsbrieven behandelt. Aan het einde van elke e-mail, die automatisch naar onze website wordt gestuurd, ziet u de link "unsubscribe". Als u op deze link klikt, ontvangt u geen e-mails meer van onze website. Uw persoonlijke gegevens worden door MailChimp veiliger opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën, die aangeven of e-mailberichten zijn geadresseerd en gelesen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor verdere verbetering van uw
Dienste zu verwenden und Informationen an dritte Parteien weiterzugeben.

Zahlungsprozessoren: Braintree (Kreditkarte) / Pay.nl (iDEAL, SOFORT, Bancontact, Giropay) / PayPal und Mollie.nl (Plink)
Om een deel van de betalingen in onze Webwinkel te verwerken, gebruiken wij de online betalingsformulieren die hierboven zijn genoemd. Deze formulieren bevatten uw naam, adres en woonadres en uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of kredietkaartnummer. Die oben genannten Zahlungsplattformen haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Die oben genannten Zahlungsplattformen behalten sich das Recht vor, Ihre Daten zur weiteren Verbesserung des Dienstes zu verwenden und (anonymisierte) Daten an dritte Parteien weiterzugeben. Alle door derden verstrekte garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens gelden ook voor de onderdelen van uw dienstleistungen, indien zij door derden worden gebruikt. Die oben genannten
Zahlungsplattformen speichern Ihre Daten nicht länger als die gesetzlichen Bestimmungen zulassen.

Bewertungen: WebwinkelKeur
Wij verzamelen uw gegevens op het WebwinkelKeur platform. Als u uw gegevens op WebwinkelKeur invult, wordt u gevraagd uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres in te vullen. WebwinkelKeur geeft deze informatie aan ons door, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. WebwinkelKeur veröffentlicht ook uw naam en adres op uw eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur zich met u in verbinding stellen, om een verklaring te geven voor uw bevestiging. Als u wilt dat wij u helpen uw gegevens te controleren, vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen met WebwinkelKeur. U kunt deze informatie alleen gebruiken met de bedoeling dat u uw gegevens aanvult en verwerkt. WebwinkelKeur heeft angemessene technische en organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. WebwinkelKeur behält sich das Recht vor, dritte Parteien für die Erbringung von Dienstleistungen zu nutzen, hierfür haben wir WebwinkelKeur die Erlaubnis erteilt. Alle vorgenannten Schutzmaßnahmen im Hinblick auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten gelten auch für die Teile des Dienstes, wofür WebwinkelKeur dritte Parteien beauftragt.

Bewertungen: Google
Wij stellen Bewertungen op over het platform van Google. Als u een bevestiging van Google achterlaat, geeft Google deze informatie aan ons door, zodat wij deze bevestiging kunnen koppelen aan uw bestellling. Google veröffentlicht Ihren Namen auf Ihrer eigenen Website. In sommige gevallen zal Google met u in contact treden om u een verklaring te geven over uw aankoop. Voor het geval dat wij u willen helpen met een bevestiging, zullen wij uw naam en e-mailadres met Google delen. U kunt deze informatie alleen gebruiken met het doel, u te helpen en een bevestiging te krijgen.
op te lossen. Google heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te schenden. Google heeft het recht om tegenstrijdige belangen te behartigen met betrekking tot de levering van diensten. Hier hebben we Google die Erlaubnis erteilt. Alle hierboven genannten Schutzmaßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten gelten auch für die Teile des Dienstes, für die Google schriftelijke Parteien einsetzt.

Versand und Logistik: MyParcel en PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL, om de leveringen te kunnen uitvoeren. Het is daarom niet nodig dat wij uw naam, adres en woonadres met MyParcel und/oder PostNL combineren. MyParcel und/oder PostNL gebruikt deze informatie alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien MyParcel und/oder PostNL Subunternehmern ermöglichen, stellen MyParcel und/oder PostNL Ihre Daten auch diesen Parteien zur Verfügung. Alle Bestätigungs-E-Mails, die u van onze Website erhalten, worden naar de MyParcel- en/of PostNL-Server gesendet. MyParcel und/oder PostNL werden niemals Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für persönliche Zwecke verwenden.

Fakturierung und Abrechnung: TwinField en Basecone
Wij maken gebruik van de diensten van TwinField en Basecone, om onze dienstverlening en boekhouding te kunnen uitvoeren. Wij verstrekken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en de gegevens van uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van verkooptechnieken. Uw persoonlijke gegevens worden gespeichert en geschützt übertragen, TwinField en Basecone beschikken over de technisch en technisch noodzakelijke informatie.
organisatorische maatregelen uit te voeren, zodat uw gegevens niet verloren gaan en niet foutloos worden gebruikt. TwinField en Basecone zijn bedoeld voor geautomatiseerde gegevensverwerking en behandelen uw gegevens op een betrouwbare manier. TwinField en Basecone gebruiken hun persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden.

Externe vertriebskanäle: Bol.com en Amazon
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via Bol.com en Amazon. Als u via deze platformen een bestelling plaatst, verstrekt Bol.com en/of Amazon uw bestelling en uw persoonlijke gegevens aan ons. Wij gebruiken deze informatie om uw bestelling te kunnen bewerken. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und haben entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre Daten vor Verlust und unbefugter Nutzung zu schützen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, om een beter inzicht in onze klanten te krijgen, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstgegevens die op uw computer zijn opgeslagen) om de website te helpen bij het analyseren van uw gebruik van de website door uw bezoekers. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan door een veilige server of door een derde partij worden geübertragen. Wij gebruiken deze informatie om te weten te komen hoe u de website gebruikt en om berichten over de website te verspreiden.
Aktivität zu erstellen und um andere Dienstleistungen in Bezug auf Website-Aktivität und Internetnutzung anzubieten.

Dritte Parteien
Die Informationen werden nicht an dritte Parteien weitergegeben, mit Ausnahme von Webanwendungen, die wir für unseren Webshop verwenden. Dazu gehören WebwinkelKeur, YouTube, Facebook und Google+. Die gesammelten Informationen werden so weit wie möglich anonymisiert. Die Informationen werden auf und über YouTube, Facebook und Google + auf Server in den USA übertragen. YouTube, Facebook en Google + houden zich aan de Datenschutzrichtlijnen en zijn verbonden met het Privacy Shield-Programm van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat een betere bescherming voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is gewaarborgd. Die von uns gesammelten Daten werden nur für den Zweck der betreffenden Anwendung verwendet und nicht weiter verbreitet. Darüber hinaus kan die Information in einigen Fällen intern geteilt werden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van hun gegevens te respecteren.

Google Analytics
Voor onze website is een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google beschikbaar als onderdeel van de dienst "Analytics". Wij gebruiken deze dienst om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal deze informatie gegebenenfalls aan schriftelijke parteien weitergeben, sofern Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder wenn schriftelijke parteien die Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben darauf keinen Einfluss. De gegevens die Google verzameld zijn zo beperkt als mogelijk anoniem. Uw IP-Adresse is ausdrücklich nicht angegeben. Die Informationen werden von Google auf Servern in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google houdt zich aan de Privacy Shield-beginselen en is verbonden met het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat een grotere bescherming voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is gewaarborgd. Het is mogelijk om het script van Analytics te blokkeren. U kunt dit doen met een Out-of-Line-Plugin van Google Analytics, die u hier kunt downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin is uw bezoek niet meer te zien in de statistieken van Google Analytics.

Hotjar
Wij gebruiken Hotjar op sommige pagina's van deze website om het gebruik van de website te analyseren. Lees meer over het gebruik van cookies onder hotjar op http://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security. Als u wilt dat onze cookies niet op Hotjar staan, kunt u deze site gebruiken om te melden: https://www.hotjar.com/opt-out Tracking-Cookies von unseren Werbetreibenden Mit Ihrer Erlaubnis platzieren unsere Inserenten "Tracking-Cookies" auf Ihrem Gerät. Sie verwenden diese Cookie, um zu verfolgen, welche Seiten Sie von Ihrem Netzwerk aus besuchen, um ein Profil Ihres Online-Surfverhaltens aufzubauen. Dit profiel is ook gebaseerd op vergelijkbare informatie, die u van uw bezoek aan andere websites van uw netwerk kunt halen. Dit profiel bevat niet uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens, maar dient enkel om uw profiel te optimaliseren, zodat ze voor u zo relevant mogelijk zijn.

Uw rechten

Auf der Grundlage der geltenden niederländischen und europäischen Rechtsvorschriften haben Sie als Betroffener bestimmte Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die von oder in unserem Namen verarbeitet werden. In de volgende paragrafen leggen wij uit welke rechten u hebt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Om een misverstand te voorkomen, sturen wij kopieën en transcripties van uw gegevens uitsluitend naar uw reeds bekende e-mailadres. Als u uw gegevens naar een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt sturen, zullen wij u bitten, zodat u ze kunt identificeren. Wir führen
Aufzeichnungen über abgeschlossene Anfragen, im Falle einer Bitte um Vergebung verwalten wir anonyme Daten. Sie erhalten alle Transkripte und Kopien von Daten in dem maschinenlesbaren Datenformat, das wir in unseren Systemen verwenden. Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie vermuten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten falsch
te gebruiken.

Recht auf Einsichtnahme
Sie haben jederzeit das Recht auf Einsicht in die von uns verarbeiteten Daten, die sich auf Ihre Person beziehen oder die auf Sie zurückverfolgt werden können. Sie können eine entsprechende Anfrage an unsere Datenschutzkontaktperson richten. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een beschrijving van de personen die deze gegevens beheren, met hun bij ons bekende e-mailadressen, onder vermelding van de categorie waartoe wij deze gegevens hebben verstrekt.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben jederzeit das Recht, die Daten, die wir verarbeiten oder mit Ihrer Person in Verbindung bringen oder die auf Sie zurückzuführen sind, einzuschränken. Sie können eine entsprechende Anfrage an unsere Datenschutzkontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging per e-mail naar het bij ons bekende adres, zodat de gegevens tot aan de ingebruikname van de synchronisatie niet verder kunnen worden bewerkt.

Übertragbarkeit
Sie haben jederzeit das Recht um die Daten, die wir verarbeiten oder verarbeitet haben und die mit Ihrer Person in Verbindung stehen oder die von einer anderen Partei auf Sie zurückverfolgt werden können, einzuschränken. Sie können eine entsprechende Anfrage an unsere Datenschutzkontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u Kopien met alle informatie over u, die wij hebben verwerkt of die door ons of door anderen zijn verwerkt of die door ons zijn verwerkt op een door ons bekend e-mail adres. In einem
solchen Fall werden wir den Dienst aller Voraussicht nach nicht mehr fortsetzen können, da die sichere Verknüpfung von Dateien nicht mehr gewährleistet ist.

Einspruchsrecht und andere Rechte
In solchen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten durch oder im Auftrag von PATboard zu widersprechen. Als u de verbinding verbreekt, zullen wij de verwerking van uw gegevens onverzettelijk maken, als uw verbinding verbreekt. Wenn Ihr Einwand begründet ist, werden wir Transkripte und/oder Kopien von Daten, die wir verarbeiten oder Ihnen zur Verfügung gestellt haben, erstellen und die Verarbeitung dann dauerhaft einstellen. U hebt ook het recht, geen automatisierte individuele Entscheidungsfindung of Profilierung vorzunehmen. Wir verarbeiten Ihre Daten nicht so, dass dieses Recht zutrifft. Als u het meent, dat dit het geval is, wendt u zich dan met het oog op de Datenschutz tot onze contactpersoon.

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wij behouden ons het recht voor, onze Datenschutzerklärung jederzeit te beëindigen. Op deze website vindt u altijd de meest recente versie. Als de nieuwe versie van de Datenschutzerklärung niet overeenkomt met de manier waarop wij de oude gegevens verwerken, zullen wij u dit per e-mail laten weten.

Fragen en feedback
Wir prüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzerklärung einhalten. Als u vragen hebt over
deze datenschutzerklärung hebben, contacteer ons dan:

PATboard

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Telefonnummer: +31 85 3011 305

E-Mail-Adresse: [email protected]

Ansprechpartner für Datenschutz
Oliver Leering
Handelskammer: 67903266
MwSt .: NL857219480B01

 

 

Vertrouwelijkheidsbeleid

Cette page a é'té modifiée en dernier le 20-03-2018

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons heeft. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw privé-leven te beschermen. Op deze pagina laten we u weten wat de gegevens zijn die we verzamelen als u gebruik maakt van
onze website, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw ervaring als dútilisateur kunnen verbeteren. U zult dus precies weten hoe wij werken.

Deze vertrouwelijkheidspolitiek is van toepassing op de diensten van PATboard. U dient zich ervan bewust te zijn dat PATboard niet verantwoordelijk is voor het vertrouwelijkheidsbeleid van andere sites en bronnen. Als u deze website gebruikt, dient u
weet dat u het beleid van vertrouwelijkheid aanvaardt.

PATboard respecteert het privéleven van alle gebruikers van deze website en houdt er rekening mee dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk moeten worden behandeld.

Het gebruik van de verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen worden gebruikt om vast te stellen
om de dienst uit te voeren. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de PATboard ou ceux d'une tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres données personnelles dont nous disposons.

Communicatie

Als u ons een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij u om persoonlijke informatie die relevant is voor de situatie in kwestie. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van PATboard of die van een andere provider. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens die wij bezitten.

Cookies

Wij kunnen gegevens verzamelen voor onderzoek om een beter inzicht in onze klanten te krijgen, zodat wij onze diensten dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Deze site maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst).
ordinateur) om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken. De par les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site, ces derniéres peuvent être transmises à des propres serveurs sécurisés de PATboard ou de ceux d'un tiers. Wij gebruiken deze informatie om de manier te bepalen waarop u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteiten op de website en het gebruik ervan.
d'Internet.

Doelstellingen

Nous ne rassemblons ni n'utilisons les informations pour d'autres objectifs que les objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité, à moins que nous ayons reçu au préalable votre approbation à cet effet.

De tiers

Les informations ne sont pas partagées avec des tiers à l'exception des applications web que nous utilisons à l'intention de notre boutique en ligne. Ci-dessous il s'agit entre autres du système d'évaluation du WebwinkelKeur. Ces données ne seront utilisées que dans le but de l'objectif de l'application en question et ne seront pas divulguées autrement. En outre, il est possible dans certains cas de partagter en interne les informations. Nos employés sont obligés de respecter la confidentialité
van uw informatie.

Wijzigingen

Deze vertrouwelijkheidsverklaring is aangepast aan het gebruik en de capaciteiten van deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze vertrouwelijkheidsverklaring. C'est pour cela qu'IL est donc consiellé de consulte régulièrement cette déclaration de confidentialité.

Keuze van persoonlijke gegevens

Wij bieden al onze bezoekers de mogelijkheid om alle persoonlijke gegevens die ons momenteel ter beschikking worden gesteld, te visualiseren, te wijzigen of te supprimeren.

Modifier/Déinscription du service du bulletin d'information

Onderaan elke zending vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of om u af te melden.

Wijziging / opheffing van de communicatie

Als u uw gegevens wilt wijzigen of u wilt onze fiches uitschrijven, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.