Privacy beleid PATboard

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2018-05-29.

PATboard geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PATboard. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan PATboard op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webwinkel Software
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Oxilion. Oxilion verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Oxilion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Oxilion is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors: Braintree (Credit card) / Pay.nl (iDEAL, SOFORT, Bancontact, Giropay) /PayPal en Mollie.nl (Plink)
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de bovenstaande online betaalplatforms. Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De bovenstaande betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De genoemde betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De genoemde betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Beoordelingen: Google
Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google, deelt Google deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Verzenden en logistiek: MyParcel en PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en/of PostNL delen. MyParcel en/of PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en/of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel en/of PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website worden verzonden via de servers van MyParcel en/of PostNL. MyParcel en/of PostNL zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Facturatie en boekhouden: TwinField en Basecone
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van TwinField en Basecone. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, TwinField en Basecone hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. TwinField en Basecone zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. TwinField en Basecone gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen: Bol.com en Amazon
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via Bol.com en Amazon. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com en/of Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur, YouTube, Facebook en Google+. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube, Facebook en Google + opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
De gegevens die we verzamelen zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het is mogelijk het script van Analytics te blokkeren. Dat kunt u doen middels een out-out plugin van Google analytics die u hier kunt downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin wordt uw bezoek niet meer in de statistieken van Google Analytics meegeteld.

Hotjar
We gebruiken hotjar op sommige pagina’s op deze website voor analyze van website gebruik. Lees meer over het gebruik van cookies op hotjar op http://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security. Wilt u liever niet dat de cookies op Hotjar worden opgeslagen, dan kunt u zich afmelden op deze pagina: https://www.hotjar.com/opt-out
Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PATboard. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

PATboard

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Telefoonnummer: +31 85 3011 305

E-mailadres: [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken Oliver Leering

KvK: 67903266

BTW: NL857219480B01

Privacy policy

Privacy policy PATboard

This page was last modified on 2018-05-29.

PATboard cares about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and we handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We never make your data available to third parties for commercial purposes.

This privacy policy applies to the use of the website and the service provided by PATboard. The starting date for the validity of these conditions is 29/05/2018, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires. This Privacy Policy describes what information about you is collected by us, where this data is used for and with whom and under what conditions this data can possibly be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide us.

If you have any questions about our privacy policy, please contact our privacy contact person, you will find the contact details at the end of our privacy policy.

Purpose of data processing

General purpose of the processing
We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. Your data will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties have all been kept confidential on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation. We will not combine your data with other personal information we have. The data is stored on proprietary PATboard servers or those of a third party.

Automatically collected data
Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improving our services. This information (eg your web browser and operating system) is not personal data.

Participation in tax and criminal investigation
Where appropriate, PATboard may be obliged to share your information in connection with government tax or criminal investigations on the basis of a legal obligation. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Retention periods
We keep your information as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this as a request for forgiveness. On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced in connection with your assignment.

Communication
When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on proprietary PATboard servers or those of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.

Webshop Software
Our webshop is developed with software from WooCommerce. Personal data that you make available to us for the benefit of our services will be shared with this party. WooCommerce has access to your data to provide us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. WooCommerce is obliged to take appropriate security measures based on the agreement we have made with them. These security measures consist of the application of SSL encryption and a strong password policy. Backups are regularly made to prevent data loss.

Web hosting
We take web hosting and email services from Oxilion. Oxilion processes personal data on our behalf and does not use your data for its own purposes. However, this party can collect metadata about the use of the services. These are not personal data. Oxilion has taken appropriate technical and organizational measures to prevent loss and unauthorized use of your personal data. Oxilion is obliged to observe secrecy on the basis of the agreement.

E-mail and mailing lists: MailChimp
Our website uses MailChimp, a third party that handles the e-mail traffic from our website and the sending of any newsletters. At the bottom of every e-mail sent automatically via our website you will see the ‘unsubscribe’ link. If you click here you will no longer receive e-mail from our website. Your personal data is stored securely by MailChimp. MailChimp uses cookies and other internet technologies that make it clear whether emails are opened and read. MailChimp reserves the right to use your data for the further improvement of the services and to share information with third parties.

Payment processors: Braintree (Credit card) / Pay.nl (iDEAL, SOFORT, Bancontact, Giropay) / PayPal and Mollie.nl (Plink)
To handle (a part of) the payments in our webshop, we use the above online payment platforms. These payment platforms process your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. The above payment platforms have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. The aforementioned payment platforms reserve the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of their services for which they engage third parties. The aforementioned payment platforms do not store your data for longer than is allowed by the legal terms.

Reviews: WebwinkelKeur
We collect reviews via the platform of WebwinkelKeur. If you leave a review via WebwinkelKeur then you are obliged to provide your name, place of residence and e-mail address. WebwinkelKeur will share this information with us so that we can link the review to your order. WebwinkelKeur also publishes your name and place of residence on your own website. In some cases, WebwinkelKeur may contact you to provide an explanation of your review. In the event that we invite you to leave a review, we will share your name and e-mail address with WebwinkelKeur. They only use this information for the purpose of inviting you to leave a review. WebwinkelKeur has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data.

WebwinkelKeur reserves the right to use third parties for the provision of services, for this we have given permission to WebwinkelKeur. All the above mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of the service for which WebwinkelKeur engages third parties.

Reviews: Google
We collect reviews via the platform from Google. If you leave a review via Google, Google will share this information with us so that we can link the review to your order. Google will publish your name on your own website. In some cases, Google may contact you to provide an explanation of your review. In the event that we invite you to leave a review, we will share your name and email address with Google. They only use this information for the purpose of inviting you to leave a review. Google has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Google reserves the right to engage third parties for the provision of services, for this we have given Google permission. All the above mentioned safeguards regarding the protection of your personal data also apply to the parts of the service for which Google engages third parties.

Shipping and logistics: MyParcel and PostNL
If you place an order with us, it is our job to have your package delivered to you. We use the services of MyParcel and PostNL to carry out the deliveries. It is therefore necessary that we share your name, address and residence details with MyParcel and / or PostNL. MyParcel and / or PostNL uses this information only for the purpose of executing the agreement. In case MyParcel and / or PostNL enable subcontractors, MyParcel and / or PostNL will also make your data available to these parties.
All confirmation emails you receive from our website are sent via the MyParcel and / or PostNL servers. MyParcel and / or PostNL will never use your name and e-mail address for personal purposes.

Invoicing and accounting: TwinField and Basecone
We use the services of TwinField and Basecone to keep track of our administration and accounting. We share your name, address and residence details and details regarding your order. This data is used for managing sales invoices. Your personal data is sent and stored protected, TwinField and Basecone have taken the necessary technical and organizational measures to protect your data against loss and unauthorized use. TwinField and Basecone are obliged to observe secrecy and will treat your information confidentially. TwinField and Basecone do not use your personal data for purposes other than those described above.

External sales channels: Bol.com and Amazon
We sell (a part of) our articles through Bol.com and Amazon. If you place an order via these platforms, Bol.com and / or Amazon will share your order and personal details with us. We use this information to process your order. We treat your information confidentially and have taken appropriate technical and organizational measures to protect your data against loss and unauthorized use.

Cookies
We collect data for research in order to gain a better insight into our customers, so that we can tailor our services accordingly.
This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure PATboard servers or those of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services relating to website activity and internet usage.

Third parties
The information is not shared with third parties with the exception of web applications that we use for the benefit of our web shop. This includes the WebwinkelKeur, YouTube, Facebook, LinkedIn and Google+. The information they collect is anonymised as much as possible. The information is transferred to and through YouTube, Facebook, LinkedIn and Google + stored on servers in the United States. YouTube, Facebook, LinkedIN and Google + adhere to the Privacy Shield principles and are affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.
The data we collect will only be used for the purpose of the application in question and will not be further distributed. Furthermore, in some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Google Analytics
Through our website a cookie is placed from the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your IP address is emphatically not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google maintains the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. It is possible to block the script from Analytics. You can do this through an out-of-line plugin from Google Analytics that you can download here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. With this plugin your visit is no longer included in the statistics of Google Analytics.

Hotjar
We use hotjar on some pages on this website for analysis of website usage. Read more about the use of cookies on hotjar at http://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security. If you prefer not to have the cookies stored on Hotjar, you can unsubscribe from this page: https://www.hotjar.com/opt-out
Tracking cookies from our advertisers
With your permission our advertisers place “tracking cookies” on your equipment. They use these cookies to keep track of which pages you visit from their network, in order to build up a profile of your online surfing behavior. This profile is also built on the basis of comparable information that they receive from your visit to other websites from their network. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like as known to us, but only serves to match advertisements to your profile so that they are as relevant as possible to you.

Your rights

On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data that are processed by or on behalf of us. We explain below which rights these are and how you can invoke these rights. In principle, in order to prevent abuse, we will send copies and copies of your data only to your already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at another e-mail address or for example by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests, in the case of a request for forgiveness we administer anonymous data. You will receive all copies and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems. You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of inspection
You always have the right to inspect the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, with the e-mail address known to us, stating the category under which we have stored this data.

Rectification right
You always have the right to have the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to this. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that the details have been changed on the e-mail address known to us.

Right to restriction of processing
You always have the right to limit the data that we process or have related to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address known to us that the data until you cancel the restriction will no longer be processed.

Right of transferability
You always have the right to have the data that we process or have processed and that relate to your person or that can be traced back to you, performed by another party. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all information about you that we have processed or that have been processed by us by other processors or third parties on the e-mail address known to us. In all likelihood, we will no longer be able to continue the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.

Right of objection and other rights
In such cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of PATboard. If you object, we will immediately stop the data processing pending the settlement of your objection. If your objection is well-founded, we will make copies and / or copies of data that we process or have made available to you and then permanently discontinue the processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you are of the opinion that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

Changes to the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. On this page you will always find the most recent version. If the new privacy policy affects the way in which we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.

Questions and feedback

We check on a regular basis if we comply with the privacy policy. If you have questions about our privacy policy, please contact us:

PATboard

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Phone number: +31 85 3011 305

E-mail address: [email protected]

CoC: 67903266

VAT: NL857219480B01

Datenschutzrichtlinie PATboard

Diese Seite wurde zuletzt am 2018-05-29 geändert.

PATboard findet Ihre Privatsphäre wichtig. Wir verarbeiten daher nur Daten, die wir für die Verbesserung unserer Dienstleistungen benötigen, und wir behandeln die Informationen, die wir über Sie und Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen gesammelt haben, mit Sorgfalt. Wir geben Ihre Daten niemals zu kommerziellen Zwecken an dritte Parteien weiter. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website und des Dienstes von PATboard. Das Startdatum für die Gültigkeit dieser Bedingungen ist 29.05.2018, mit der Veröffentlichung einer neuen Version läuft die Gültigkeit aller früheren Versionen ab. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, welche Informationen von Ihnen von uns erhoben werden, wo diese Daten für verwendet werden und unter welchen Bedingungen diese Daten möglicherweise an dritte Parteien weitergegeben werden können. Wir erklären Ihnen auch, wie wir Ihre Daten speichern und wie wir Ihre Daten vor Missbrauch schützen und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre an uns zur Verfügung gestellte persönlichen Daten haben.
Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie unten am Ende unserer Datenschutzerklärung.

Zweck der Datenverarbeitung

Allgemeiner Zweck der Verarbeitung
Wir verwenden Ihre Daten nur für unsere Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass der Zweck der Verarbeitung immer in direktem Zusammenhang mit der von Ihnen angegebenen Aufgabe steht und Ihre Daten nicht an dritte Parteien weitergegeben werden, außer zur Erfüllung von Buchhaltungs- und anderen administrativen Verpflichtungen. Diese dritte Parteien werden alle auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Ihnen und uns oder eines Eides oder gesetzlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung verpflichtet. Wir werden Ihre Daten nicht mit anderen persönlichen Informationen, die wir haben, kombinieren. Die Daten werden auf proprietären PATboard-Servern oder solchen eines Drittanbieters gespeichert.

Automatisch gesammelte Daten
Daten, die automatisch von unserer Website erfasst werden, werden mit dem Ziel bearbeitet, unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern. Diese Information (z.B. Ihre IP-Adresse, Webbrowser und Betriebssystem) sind keine personenbezogenen Daten.

Teilnahme an Steuer- und strafrechtlichen Ermittlungen
Gegebenenfalls kann PATboard verpflichtet sein, Ihre Informationen im Zusammenhang mit Steuererhebungen oder strafrechtlichen Ermittlungen auf der Grundlage einer rechtlichen Verpflichtung weiterzugeben. In einem solchen Fall sind wir gezwungen, Ihre Daten zu teilen, aber wir werden dies innerhalb der Möglichkeiten, die uns das Gesetz bietet, ablehnen.

Aufbewahrungstermin
Wir bewahren Ihre Informationen auf, solange Sie unser Kunde sind. Das bedeutet, dass wir Ihr Kundenprofil behalten, bis Sie angeben, dass Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen möchten. Wenn Sie uns das angeben, werden wir dies auch als Bitte um eine Vergessen Anfrage betrachten. Auf der Grundlage der anwendbaren administrativen Verpflichtungen müssen wir Rechnungen mit Ihren (persönlichen) Daten aufbewahren, so dass wir diese Daten so lange aufbewahren, wie der anwendbare Termin läuft. Mitarbeiter haben jedoch keinen Zugriff mehr auf Ihr Kundenprofil und Dokumente, die wir im Zusammenhang mit
Ihrem Auftrag erstellt haben.

Kommunikation
Wenn Sie eine E-Mail oder andere Nachricht an uns senden, behalten wir diese Nachricht möglicherweise. Manchmal fragen wir Sie nach Ihren persönlichen Daten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Dies ermöglicht es, Ihre Fragen zu bearbeiten und Ihre Anfragen zu beantworten. Die Daten werden auf proprietären PATboard-Servern oder solchen eines Drittanbieters gespeichert. Wir werden diese Informationen nicht mit anderen persönlichen Informationen, die wir haben, kombinieren.

Webshop Software
Unser Webshop wurde mit Software von WooCommerce entwickelt. Personenbezogene Daten, die Sie uns für unsere Dienste zur Verfügung stellen, werden mit dieser Partei geteilt. WooCommerce hat Zugriff auf Ihre Daten, um uns (technischen) Support zu leisten, sie werden Ihre Daten niemals für andere Zwecke verwenden. WooCommerce ist verpflichtet, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die auf der Vereinbarung mit uns beruhen. Diese Sicherheitsmaßnahmen bestehen aus der Anwendung der SSL-Verschlüsselung und einer strengen Passwortrichtlinie. Um Datenverlust zu vermeiden, werden regelmäßig Back-
ups erstellt.

E-Mail- und Mailing-Listen: MailChimp
Unsere Website verwendet MailChimp, eine Drittpartei, die den E-Mail-Verkehr von unserer Website und den Versand von Newslettern behandelt. Am Ende jeder E-Mail, die automatisch über unsere Website gesendet wird, sehen Sie den Link “unsubscribe”. Wenn Sie auf diesen Link klicken, erhalten Sie keine E-Mails mehr von unserer Website. Ihre persönlichen Daten werden von MailChimp sicher gespeichert. MailChimp verwendet Cookies und andere Internet-Technologien, die klarstellen, ob E-Mails geöffnet und gelesen werden. MailChimp behält sich das Recht vor, Ihre Daten zur weiteren Verbesserung der
Dienste zu verwenden und Informationen an dritte Parteien weiterzugeben.

Zahlungsprozessoren: Braintree (Kreditkarte) / Pay.nl (iDEAL, SOFORT, Bancontact, Giropay) / PayPal und Mollie.nl (Plink)
Um einen Teil der Zahlungen in unserem Webshop abzuwickeln, verwenden wir die oben genannten Online-Zahlungsplattformen. Diese Zahlungsplattformen verarbeiten Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Wohnadresse und Ihre Zahlungsdaten, z.B. Ihre Bankverbindung oder Ihre Kreditkartennummer. Die oben genannten Zahlungsplattformen haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Die oben genannten Zahlungsplattformen behalten sich das Recht vor, Ihre Daten zur weiteren Verbesserung des Dienstes zu verwenden und (anonymisierte) Daten an dritte Parteien weiterzugeben. Alle oben genannten Garantien in Bezug auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten gelten auch für die Teile ihrer Dienstleistungen, wofür sie dritte Parteien engagieren. Die oben genannten
Zahlungsplattformen speichern Ihre Daten nicht länger als es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen.

Bewertungen: WebwinkelKeur
Wir sammeln Bewertungen über die Plattform von WebwinkelKeur ein. Wenn Sie eine Bewertung auf WebwinkelKeur hinterlassen, sind Sie verpflichtet, Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. WebwinkelKeur teilt diese Informationen mit uns, damit wir die Bewertung mit Ihrer Bestellung verknüpfen können. WebwinkelKeur veröffentlicht auch Ihren Namen und Wohnort auf die eigenen Website. In einigen Fällen kann sich WebwinkelKeur mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine Erklärung zu Ihrer Bewertung abzugeben. Für den Fall, dass wir Sie einladen, eine Bewertung abzugeben, teilen wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse mit WebwinkelKeur. Sie verwenden diese Informationen nur zu dem Zweck, Sie einzuladen, eine Bewertung abzugeben. WebwinkelKeur hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. WebwinkelKeur behält sich das Recht vor, dritte Parteien für die Erbringung von Dienstleistungen zu nutzen, hierfür haben wir WebwinkelKeur die Erlaubnis erteilt. Alle vorgenannten Schutzmaßnahmen im Hinblick auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten gelten auch für die Teile des Dienstes, wofür WebwinkelKeur dritte Parteien beauftragt.

Bewertungen: Google
Wir sammeln Bewertungen über die Plattform von Google. Wenn Sie eine Bewertung über Google hinterlassen, teilt Google diese Informationen mit uns, sodass wir die Bewertung mit Ihrer Bestellung verknüpfen können. Google veröffentlicht Ihren Namen auf Ihrer eigenen Website. In einigen Fällen wird Google möglicherweise mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um eine Erklärung zu Ihrer Überprüfung bereitzustellen. Für den Fall, dass wir Sie einladen, eine Bewertung abzugeben, teilen wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse mit Google. Sie verwenden diese Informationen nur zu dem Zweck, Sie einzuladen und eine Bewertung
abzugeben. Google hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Google behält sich das Recht vor, dritte Parteien mit der Bereitstellung von Diensten zu beauftragen, hierfür haben wir Google die Erlaubnis erteilt. Alle oben genannten Schutzmaßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten gelten auch für die Teile des Dienstes, für die Google dritte Parteien einsetzt.

Versand und Logistik: MyParcel und PostNL
Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, ist es unsere Aufgabe, Ihr Paket an Sie zu liefern. Wir nutzen die Dienste von MyParcel und PostNL, um die Lieferungen durchzuführen. Es ist daher notwendig, dass wir Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Wohnadresse mit MyParcel und/oder PostNL teilen. MyParcel und/oder PostNL verwendet diese Informationen nur für die Ausführung des Vertrags. Falls MyParcel und/oder PostNL Subunternehmern ermöglichen, stellen MyParcel und/oder PostNL Ihre Daten auch diesen Parteien zur Verfügung. Alle Bestätigungs-E-Mails, die Sie von unserer Website erhalten, werden über die MyParcel- und/oder PostNL-Server gesendet. MyParcel und/oder PostNL werden niemals Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für persönliche Zwecke verwenden.

Fakturierung und Abrechnung: TwinField und Basecone
Wir nutzen die Dienste von TwinField und Basecone, um unsere Verwaltung und Buchhaltung zu verfolgen. Wir teilen Ihren Namen, Adresse und Wohnsitz Details und Details zu Ihrer Bestellung. Diese Daten werden zur Verwaltung von Verkaufsrechnungen verwendet. Ihre persönlichen Daten werden geschützt gespeichert und geschützt übertragen, TwinField und Basecone haben die notwendigen technischen und
organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um Ihre Daten vor Verlust und unbefugter Nutzung zu schützen. TwinField und Basecone sind zur Geheimhaltung verpflichtet und behandeln Ihre Daten vertraulich. TwinField und Basecone verwenden Ihre persönlichen Daten nicht für andere als die oben beschriebenen Zwecke.

Externe Vertriebskanäle: Bol.com und Amazon
Wir verkaufen (ein Teil von) unsere Artikel über Bol.com und Amazon. Wenn Sie über diese Plattformen eine Bestellung aufgeben, teilen Bol.com und/oder Amazon Ihre Bestellung und Ihre persönlichen Daten mit uns. Wir verwenden diese Informationen, um Ihre Bestellung zu bearbeiten. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und haben entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre Daten vor Verlust und unbefugter Nutzung zu schützen.

Cookies
Wir sammeln Daten für die Forschung, um einen besseren Einblick in unsere Kunden zu bekommen, damit wir unsere Dienstleistungen entsprechend anpassen können. Diese Website verwendet “Cookies” (Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind), um die Website bei der Analyse der Nutzung der Website durch Nutzer zu unterstützen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Website können an sichere PATboard-Server oder an dritte Parteien übertragen werden. Wir verwenden diese Informationen, um zu verfolgen, wie Sie die Website nutzen, um Berichte über die Website-
Aktivität zu erstellen und um andere Dienstleistungen in Bezug auf Website-Aktivität und Internetnutzung anzubieten.

Dritte Parteien
Die Informationen werden nicht an dritte Parteien weitergegeben, mit Ausnahme von Webanwendungen, die wir für unseren Webshop verwenden. Dazu gehören WebwinkelKeur, YouTube, Facebook und Google+. Die gesammelten Informationen werden so weit wie möglich anonymisiert. Die Informationen werden auf und über YouTube, Facebook und Google + auf Server in den USA übertragen. YouTube, Facebook und Google + entsprechen den Datenschutzrichtlinien und sind mit dem Privacy Shield-Programm des US- Handelsministeriums verbunden. Dies bedeutet, dass ein angemessener Schutz für die Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleistet ist. Die von uns gesammelten Daten werden nur für den Zweck der betreffenden Anwendung verwendet und nicht weiter verbreitet. Darüber hinaus kann die Information in einigen Fällen intern geteilt werden. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren.

Google Analytics
Über unsere Website wird ein Cookie von der amerikanischen Firma Google als Teil des Dienstes “Analytics” platziert. Wir nutzen diesen Service, um Berichte darüber zu sammeln, wie Besucher die Website nutzen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an dritte Parteien weitergeben, sofern Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder wenn dritte Parteien die Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben darauf keinen Einfluss. Die Informationen, die Google sammelt, sind so weit wie möglich anonymisiert. Ihre IP-Adresse ist ausdrücklich nicht angegeben. Die Informationen werden von Google auf Servern in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google hält sich an die Privacy Shield principles und ist mit dem Privacy Shield-programm des US-Handelsministeriums verbunden. Dies bedeutet, dass ein angemessener Schutz für die Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleistet ist. Es ist möglich, das Skript aus Analytics zu blockieren. Sie können dies über ein Out-of-Line-Plugin von Google Analytics tun, das Sie hier herunterladen können: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mit diesem Plugin ist Ihr Besuch nicht mehr in den Statistiken von Google Analytics enthalten.

Hotjar
Wir verwenden Hotjar auf einigen Seiten dieser Website zur Analyse der Nutzung der Website. Lesen Sie mehr über die Verwendung von Cookies unter hotjar auf http://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security. Wenn Sie es vorziehen, die Cookies nicht auf Hotjar zu speichern, können Sie sich von dieser Seite abmelden: https://www.hotjar.com/opt-out Tracking-Cookies von unseren Werbetreibenden Mit Ihrer Erlaubnis platzieren unsere Inserenten “Tracking-Cookies” auf Ihrem Gerät. Sie verwenden diese Cookies, um zu verfolgen, welche Seiten Sie von Ihrem Netzwerk aus besuchen, um ein Profil Ihres Online-Surfverhaltens aufzubauen. Dieses Profil basiert auch auf vergleichbaren Informationen, die Sie von Ihrem Besuch anderer Websites aus ihrem Netzwerk erhalten. Dieses Profil ist nicht mit Ihrem uns bekannten Namen, Adresse, E-Mail- Adresse und ähnlichem verknüpft, sondern dient nur dazu, Anzeigen auf Ihr Profil abzustimmen, damit sie für Sie so relevant wie möglich sind.

Ihre Rechte

Auf der Grundlage der geltenden niederländischen und europäischen Rechtsvorschriften haben Sie als Betroffener bestimmte Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die von oder in unserem Namen verarbeitet werden. Wir erklären im Folgenden, welche Rechte und wie Sie diese Rechte geltend machen können. Um Missbrauch vorzubeugen, senden wir Kopien und Transkripte Ihrer Daten grundsätzlich nur an Ihre bereits bekannte E-Mail-Adresse. Für den Fall, dass Sie die Daten an einer anderen E-Mail-Adresse oder zum Beispiel per Post erhalten möchten, werden wir Sie bitten, sich zu identifizieren. Wir führen
Aufzeichnungen über abgeschlossene Anfragen, im Falle einer Bitte um Vergebung verwalten wir anonyme Daten. Sie erhalten alle Transkripte und Kopien von Daten in dem maschinenlesbaren Datenformat, das wir in unseren Systemen verwenden. Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie vermuten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten falsch
verwenden.

Recht auf Einsichtnahme
Sie haben jederzeit das Recht auf Einsicht in die von uns verarbeiteten Daten, die sich auf Ihre Person beziehen oder die auf Sie zurückverfolgt werden können. Sie können eine entsprechende Anfrage an unsere Datenschutzkontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine Kopie aller Daten mit eine Übersicht der Bearbeiter, die diese Daten haben, mit der bei uns bekannten E-Mail-Adresse, unter Angabe der Kategorie, unter der wir diese Daten gespeichert haben.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben jederzeit das Recht, die Daten, die wir verarbeiten oder mit Ihrer Person in Verbindung bringen oder die auf Sie zurückzuführen sind, einzuschränken. Sie können eine entsprechende Anfrage an unsere Datenschutzkontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine Bestätigung an die uns bekannte E-Mail-Adresse, dass die Daten bis zur Aufhebung der Einschränkung nicht mehr verarbeitet werden.

Übertragbarkeit
Sie haben jederzeit das Recht um die Daten, die wir verarbeiten oder verarbeitet haben und die mit Ihrer Person in Verbindung stehen oder die von einer anderen Partei auf Sie zurückverfolgt werden können, einzuschränken. Sie können eine entsprechende Anfrage an unsere Datenschutzkontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen Kopien aller Informationen über Sie, die wir verarbeitet haben oder die von uns von anderen Verarbeitern oder dritte Parteien an der uns bekannten E-Mail-Adresse verarbeitet wurden. In einem
solchen Fall werden wir den Dienst aller Voraussicht nach nicht mehr fortsetzen können, da dann die sichere Verknüpfung von Dateien nicht mehr gewährleistet ist.

Einspruchsrecht und andere Rechte
In solchen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch oder im Auftrag von PATboard zu widersprechen. Wenn Sie Einspruch erheben, werden wir die Verarbeitung der Daten unverzüglich einstellen, bis Ihr Widerspruch beigelegt ist. Wenn Ihr Einwand begründet ist, werden wir Transkripte und/oder Kopien von Daten, die wir verarbeiten oder Ihnen zur Verfügung gestellt haben, erstellen und die Verarbeitung dann dauerhaft einstellen. Sie haben auch das Recht, keine automatisierte individuelle Entscheidungsfindung oder Profilierung vorzunehmen. Wir verarbeiten Ihre Daten nicht so, dass dieses Recht zutrifft. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte wegen Datenschutz an unsere Kontaktperson.

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Auf dieser Seite finden Sie immer die aktuellste Version. Wenn die neue Datenschutzerklärung die Art und Weise beeinflusst, wie wir bereits erfasste Daten verarbeiten, werden wir Sie per E-Mail benachrichtigen.

Fragen und Feedback
Wir prüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzerklärung einhalten. Wenn Sie Fragen zu
dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte:

PATboard

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Telefonnummer: +31 85 3011 305

E-Mail-Adresse: [email protected]

Ansprechpartner für Datenschutz
Oliver Leering
Handelskammer: 67903266
MwSt .: NL857219480B01

 

 

Politique de confidentialité

Cette page a é’té modifiée en dernier le 20-03-2018

 

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considerons cela donc comme étant notre repsonsabilité de protéger votre vie privée. Dans cette page, nous vous faisons savoir quelles sont les données que nous recueillons si vous utilisez
notre site Web, pourquoi nous recueillons ces données et comment avec cela nous améliorons votre expérience dútilisateur. Ainsi, vous comrpedrez exactement comment nous travaillons.

Cette politique de confidentialité est d’application sur les services de PATboard. Vous devez être conscient que PATboard n’est pas responsable de la politique de confidentialité des autres site et sources. En utilisant ce site web, vous nous faites
savoir que vous acceptez la politique de confidentialité.

PATboard respecte la vie privée de tous les utilisateurs de non site et vielle à ce que les données personnelles que vous nous fournissez soient traitées de manière confidentielle.

Notre utilisation des donnèes recueillies

Utilisation de nos services

Lorsque vous vous inscrivez à l’un de nos services, nous vous demandons de fornir des données personnelles. Ces données seront utilisées pour être en mesure
d’effectuer le service. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de PATboard ou ceux d’une tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d’autres données personelles dont nos disposons.

Communication

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d’autres messages, il est possible que nous conservions ces messages. Parfois, nous vous demandons des renseignements personnels qui sont pertinents pour la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de PATboard ou de ceux d’un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d’autres données personnelles dont nous disposons.

Cookies

Nous pouvons rassembles des données pour la recherche pour acquérir une meilleure compréhension de nos clients afin que nous puissions adapter nos services en conséquence.

Ce site utilise des cookies (petits fichiers texte qui sont placés sur votre
ordinateur) pour aider le site web à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. De par les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site, ces derniéres peuvent être transmises à des propres serveurs sécurisés de PATboard ou de ceux d’un tiers. Nous utilisons ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site web, de compiler des rapports sur l’activité du site et fournir d’autres services relatifs à l’activité du site web et l’utilisation
d’Internet.

Objectifs

Nous ne rassemblons ni n’utilisons les informations pour d’autres objectifs que les objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité, à moins que nous ayons reçu au préalable votre approbation á cet effet.

Les tiers

Les informations ne sont pas partagées avec des tiers á l’exception des applications web que nous utilisons á l’intention de notre boutique en ligne. Ci-dessous il s’agit entre autres du système d’évaluation du WebwinkelKeur. Ces données ne seront utilisées que dans le but de l’objectif de l’application en question et ne seront pas divulguées autrement. En outre, il est possible dans certains cas de partagter en interne les informations. Nos employés sont obligés de respecter la confidentialité
de vos informations.

Changements

Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l’utilisation et les capacités de ce site. D’éventuels ajustements et/ou modifications de ce site peuvent entraîner des changements dans cette déclaration de confidentialité. C’est pour cela qu’IL est donc consiellé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité.

Choix de données personnelles

Nous offrons à tous les visiteurs la possbilité de visualiser, modifier ou supprimer toutes les données personnelles qui nous sont fournies actuellement.

Modifier/Déinscription du service du bulletin d’information

Au bas de chaque envoi, vous trouverez la possibilité de modifier vos données ou de vous désinscrire.

Modifier / désabonnement de la communcation

Si vous souhaitez modifier vos données ou vous souhiatez vous désinscrire de nos fichiers, vous pouvez prendre contact avec nous. Voir les données de contact ci-dessous.