Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Voor alle producten van het merk modubooq geldt een garantie van 2 jaar.

De verdere garantievoorwaarden zijn van toepassing op de producten van het merk modubooq.

modubooq 2 jaar garantie

Bij modubooq bieden we garantie voor producten tegen gebreken op het gebied van materiaal en vakmanschap, 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verzenddatum. Mocht je vanaf de leverdatum gebreken in de producten tegenkomen, dan zal modubooq kosteloos de defecte producten vervangen of een vervanging voor de producten vinden. Alle originele producten die vervangen worden door modubooq blijven het eigendom van modubooq. Eventuele toevoegingen of wijzigingen aan het product die niet door modubooq worden aangebracht, zijn niet in de garantie opgenomen. De klant is verantwoordelijk voor de betaling, tegen de huidige tarieven voor elke service of reparatie die buiten de garantieperiode van 2 jaar valt.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Houd er rekening mee dat alle garantie aanvragen vergezeld moeten worden met het bestelnummer van de transactie waarbij het specifieke product is gekocht. Het bestelnummer dient als mijn waarborgnummer en moet bewaard worden. Modubooq biedt zonder dit nummer geen garantieservice.

Garantievoorwaarden

De 2-jarige garantie is geldig onder de volgende voorwaarden:

 • Deze garantie dekt alleen normaal gebruik van de modubooq-producten. Modubooq is niet aansprakelijk voor defect of schade als gevolg van onverantwoord gebruik, inclusief schade als gevolg van oververhitting, corrosie, gebruik van ongeschikte markers, gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of andere niet-aanbevolen werkwijzen. Schade die ontstaat door eenmalig gebruik van de modubooq-producten is vrijgesteld van 2 jaar garantie.
 • Deze garantie strekt zich alleen uit tot producten met het modubooq-merk die door modubooq worden gedistribueerd en / of verkocht. Voor whiteboards gelden andere garantievoorwaarden. Zie hieronder
 • Je moet je bestelnummer of factuur bewaren om garantie te kunnen ontvangen.

Claimen van de garantie

Stap 1 Stuur een e-mail naar info[at]modubooq.com inclusief je bestelnummer en een duidelijke beschrijving van de fout.
Stap 2 We verzenden een vervangend artikel dezelfde week (optioneel)
Stap 3 Stuur het beschadigde artikel naar ons op
Stap 4 Terug naar het werk!
Stap 5 Ondersteunende feedback. U ontvangt van ons een korte samenvatting van de fout en de oplossing daarvoor. Als je niet voor de snelle vervanging hebt gekozen, ontvang je nu het vervangende artikel. Daardoor krijg je te horen of de vervanging/ reparatie onder de garantie valt.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info[at]modubooq.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Garantie

We geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om ze in topconditie bij je af te leveren. Niettemin kan een bestelling tijdens het transport stuk gaan of kan er iets anders gebeuren dat recht geeft op garantie. Op alle PATboard merkproducten krijg je 2 jaar garantie.

De verdere garantievoorwaarden gelden voor de producten van het merk PATboard.

PATboard 2-jaar garantie

PATboard garandeert zijn produkten tegen gebreken in materiaal en vakmanschap vanaf de oorspronkelijke verzendingsdatum. Mocht je vanaf de leverdatum gebreken aan de produkten ondervinden, dan zal PATboard de gebrekkige onderdelen kosteloos door nieuwe vervangen of een vervanger voor het produkt vinden. Alle originele onderdelen die door PATboard vervangen worden, worden eigendom van PATboard. Eventuele after-market toevoegingen of wijzigingen worden niet gegarandeerd. De klant is verantwoordelijk voor de betaling, tegen de geldende tarieven, van elke service of reparatie buiten de garantieperiode van 2 jaar.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Merk op dat alle garantieservices of vragen vergezeld moeten gaan van het bestelnummer van de transactie waarmee het produkt met garantie gekocht werd. Het bestelnummer dient als garantienummer en moet bewaard worden. Zonder dit nummer biedt PATboard geen garantieservice.

Garantievoorwaarden

De bovenstaande garantie van 2 jaar is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • Deze garantie dekt alleen normaal gebruik van de PATboard produkten. PATboard is niet aansprakelijk volgens deze garantie als schade of defecten het gevolg zijn van schade opgelopen door onverantwoord gebruik, o.a. door oververhitting, corrosie, gebruik van ongeschikte markeerstiften, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of andere niet aanbevolen praktijken. Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van de PATboard produkten zijn vrijgesteld van de 2-jarige garantie.
 • Deze garantie geldt alleen voor producten van het merk PATboard die door PATboard verdeeld en/of verkocht worden. Voor whiteboards gelden andere garantievoorwaarden. Zie hieronder
 • Je moet je bestelnummer of factuur bewaren om garantieservice te krijgen.

Hoe garantie claimen

Stap 1 Stuur ons een e-mail naar info[at]modubooq.com met je bestelnummer en een duidelijke beschrijving van de fout.
Stap 2 We verzenden vervangende artikelen nog dezelfde week (Optioneel)
Stap 3 Stuur het beschadigde voorwerp (de beschadigde voorwerpen) naar ons op
Stap 4 Weer aan het werk!
Stap 5 Feedback van de ondersteuning. Je ontvangt een korte samenvatting van de storing en de oplossing ervoor. Als je niet voor de snelle vervanging gekozen hebt, ontvang je nu het vervangende artikel. Je krijgt ook te horen of de vervanging / reparatie onder de garantie valt.

 

Klachten

Er is een mogelijkheid dat er iets gebeurt dat niet volgens plan verloopt. We raden je aan om klachten eerst kenbaar te maken door ons te mailen op [email protected]. Als dit niet tot een oplossing leidt, is het mogelijk je geschil te registreren
voor bemiddeling via het Stichting GewaardeerdeWinkels/WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 kunnen consumenten in de EU ook klachten melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Het ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als je klacht nog niet elders behandeld wordt, staat het je vrij je klacht in te dienen via de Europese Unie
platform.

Garantie

Streitigkeiten zwischen Kunde und Online-Shop über die Schaffung oder der Umsetzung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit diesem Geschäft oder bieten Produkte und Dienstleistungen, kann, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen an GeschilOnline eingereicht worden.
worden. Alle PATboard-Markenprodukten hebben een 2-jaar durende garantie.

Die weiteren Garantiebedingungen gelten für die Produkte der Marke PATboard.

PATboard 2 Jahre Garantie

PATboard garandeert dat het produkt in de originele Versanddatum een Materiaal- en Herstellungsfout oplost. Als je op de Lieferdatum een fout in je product ziet, dan geeft PATboard je lege of nieuwe onderdelen of vindt gratis een vervanging voor je product. Alle door PATboard ge-eretzte Originalteile zijn Eigentum von PATboard. Nachträglich vorgenommene Ergänzungen oder Änderungen werden nicht garantiert. Der Kunde ist verantwortlich für die Zahlung, zu den aktuellen Preisen, für jegliche Wartung oder Reparatur außerhalb der 2-Jahres-Garantie.

Deze Garantie geldt alleen voor de dringendste klant. Houd er rekening mee dat alle garantieverklaringen of vragen over het Bestellnummer uit de transactie, waar het gegarandeerde product mee gemaakt werd, beantwoord moeten worden. Het Bestellnummer dient als uw Garantienummer en moet worden gehalten. Zonder dit nummer biedt PATboard geen Garantieservice.

Garantiebedingungen

De garantie van 2 jaar die je krijgt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Deze garantie geldt alleen voor het normale gebruik van de PATboard-producten. PATboard heeft in het kader van deze garantie geen recht op schade of defecten aan het product, die door onoordeelkundige behandeling ontstaan, of die door overhitting, korrosie, gebruik van onbetekende markers, gebruik van onbetekende reinigingsmiddelen of andere niet toegestane handelingen ontstaan. Schäden, die door onaangepaste bediening van de PATboard-producten ontstaan, komen in aanmerking voor een 2-jaarlijkse garantie.
 • Deze Garantie geldt alleen voor PATboard-Produkten, die door PATboard gemaakt en / of verkocht worden. Voor whiteboards gelden andere Garantiebedingen. Zie hieronder
 • Je moet je Bestellnummer of je aankoopbewijs invullen voor de Garantieservice.

Zo bonen jullie de Garantie

Schritt 1 Stuur ons een e-mail naar [email protected] met je bestelnummer en een beschrijving van je probleem.
Schritt 2 Wir liefern Ersatzartikel in derselben Woche (Optioneel)
Schritt 3 Versenden Sie die beschädigten Artikel an uns
Schritt 4 Zurück zur Arbeit!
Schritt 5 Ondersteuning-Feedback. Je vindt hier een korte beschrijving van het probleem en de oplossing. Als je geen snelle oplossing wilt, neem dan nu je Ersatzartikel. U wordt ook geïnformeerd of de reparatie van de garantie geabandonneerd is.

 

 

Online-Beschwerdeverfahren

Zur außergerichtlichen Beilegung von Kunderechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform ("OS-Plattform") geingericht, an die der Kunde sich demnächst wenden kann. Het platform is te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emailadresse Online-Shop lautet: [email protected].

Garantie

Wij geven om onze produkten en doen ons best om ze in de beste omstandigheden te leveren. Toch kan het gebeuren dat een product tijdens het transport beschadigd raakt of dat er iets anders gebeurt, zodat je een verklaring van herroeping kunt krijgen in verhouding tot de garantie. Alle producten van het merk PATboard hebben een garantie van 2 jaar.

Voor blanke tafelbladen geldt een garantie van 25 jaar en een garantie van 30 jaar, respectievelijk voor de blanke tafelbladen Smit Visual en Lintex Board. Lees de voorwaarden ci-dessous.

De andere garantievoorwaarden zijn van toepassing op produkten van het merk PATboard.

PATboard Garantie van 2 jaar

PATboard garandeert zijn product tegen materiaal- en fabricagefouten tot aan de datum van de eerste uitgave. Als je gebreken aan het product ontdekt vanaf de datum van aflevering, vervangt PATboard gratis de gebreken door nieuwe producten of vindt een vervanging voor het product. Alle oorspronkelijke vervangingen door PATboard worden eigendom van PATboard. Toevoegingen of wijzigingen na de vervanging worden niet gegarandeerd. De klant is verantwoordelijk voor de betaling, volgens de geldende tarieven, voor elke service of reparatie buiten de garantieperiode van 2 jaar.

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Let erop dat elke dienst of vraag over de garantie vergezeld moet gaan van het commandonummer van de transactie waarbij het gegarandeerde product werd gekocht. Het nummer van de bestelling is het garantiegetal en moet bewaard worden. PATboard biedt geen enkele garantie zonder dit nummer.

Garantievoorwaarden

De garantie van 2 jaar die hieronder staat, is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 • Deze garantie geldt alleen voor het normale gebruik van de PATboard produkten. PATboard wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van onverantwoord gebruik, zoals surchauffe, corrosie, ongeschikt gebruik van marqueurs, ongeschikt gebruik van schoonmaakmiddelen of andere niet aanbevolen methodes. De schade die veroorzaakt wordt door een slecht gebruik van de producten van PATboard is exclusief de garantie van 2 jaar.
 • Deze garantie geldt alleen voor producten van het merk PATboard die door PATboard gedistribueerd en/of verkocht worden. Voor de blanke tafelen gelden andere garantievoorwaarden. Zie ci-dessous
 • Je moet je commandonummer of je factuur bewaren om de garantie te krijgen.

Garantieperiode voor de produkten Smit Visual (tableaux blancs)

Bij gebruik volgens de richtlijnen van Smit Visual geven wij een garantie van 25 jaar op de doeltreffendheid van het oppervlak van beschrijfbare voorwerpen in acier émaillé. Voor oppervlakken in acier revêtues garanderen ze 12 maanden gebruik, op voorwaarde dat alle vlakken goed behandeld worden. Voor meer informatie, neem contact op met Smit Visual op: [email protected]

Garantieperiode voor de Lintex produkten (tableaux blancs)

Als ze gebruikt worden volgens de richtlijnen van Lintex, bieden ze een garantie van 30 jaar op het oppervlak van de beschrifting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lintex op het volgende adres: [email protected]

Comment demander une garantie

Étape 1 Stuur ons een briefje naar [email protected] met vermelding van je opdrachtnummer en een duidelijke beschrijving van de panne.
Étape 2 Nous expédions les articles de remplacement la même semaine (facultatif)
Étape 3 Expédier le (s) article (s) endommagé (s)
Étape 4 Retour au travail!
Étape 5 Commentaar op de hulp. Je krijgt een korte samenvatting van de panne en de oplossing ervoor. Als je niet voor een snelle vervanging gekozen hebt, ontvang je nu het artikel voor snelle vervanging. Je krijgt ook te horen of de garantie van toepassing is op de vervanging/reparatie.

 

Eisers

Tout litige relatif 1a l'exécution d'une commande et/ou à l'interprétation des présentes conditions générales, est soumis à la loi néerlandaise. En cas de litige relatif à l'interprétation out à l'exécution des accords convenus
tussen jou en PATboard, zal een beminnelijke oplossing gezocht worden voor er een gerechtelijke procedure komt. Het zoeken naar een aanvaardbare oplossing onderbreekt de garantietermijnen niet. Op Europees niveau stelt de Europese Commissie het volgende tot uw beschikking
een platform voor het oplossen van geschillen in ligne dat beschikbaar is op mijn adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

A défaut d'accord amiable, le Tribunal compétent sera, au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où le défendeur est, soit celui du lieu de la livraison effective du ou des Produits, soit celui du lieu
over l'exécution de la prestation de service.

Garantía

Nos preocupamos por nuestros productos y, lógicamente, hacemos hacemos nuestro mejor esfuerzo para entregarlos en las mejores condiciones. Sin embargo, una ordenede puede romperse durante el transporte o puede occurir cualquier otras que le derecho a la garantía. Alle producten van het merk PATboard hebben een garantie van 2 jaar.

Voor las pizarras blancas, se aplica una garantía de 25 años y una garantía de 30 años, para las pizarras virtuales Smit y Lintex, respectivamente. Lees las condiciones a continuación.

Las demás condiciones de garantía se aplican a los productos de la marca PATboard.

PATboard 2 años garantía

PATboard garandeert zijn product tegen materiaal- en fabricagefouten vanaf de datum van de originele levering. Als je gebreken aan je product ontdekt, vervangt PATboard het defecte product door een nieuw exemplaar of zoekt een nieuw exemplaar voor je product, zonder vracht. Alle originele onderdelen die door PATboard vervangen worden, worden eigendom van PATboard. Elke aanpassing of verandering achteraf aan het product wordt niet gegarandeerd. De klant is verantwoordelijk voor de betaling, tegen de geldende tarieven, van elke service of reparatie die buiten het bereik van de garantie van 2 jaar valt.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Let erop dat de service of vragen over de garantie vergezeld moeten gaan van het nummer van de transactie waarmee je het gegarandeerde product hebt gekocht. El número de pedido sirve como su número de garantía y debe conservarse. PATboard biedt geen enkele service zonder dit nummer.

Garantievoorwaarden

 • De voorafgaande garantie van 2 jaar is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
  Deze garantie geldt alleen voor het normale gebruik van de producten van PATboard. PATboard is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of defecten die het gevolg zijn van onverantwoordelijk gebruik, inclusief schade die het gevolg is van roestvorming, gebruik van ongeschikte marcadores, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of andere onaanbevolen methodes. Los daños ocurridos debido aos uso inapropiado de los productos PATboard están exentos de la garantía de 2 años.
 • Deze garantie geldt alleen voor de producten van het merk PATboard die door PATboard verdeeld en/of verkocht worden. Voor pizarras blancas gelden andere garantievoorwaarden. Kijk hier
 • Je moet je bestelnummer bewaren om de garantie te kunnen krijgen.

Garantieperiode voor de producten van Smit Visual (pizarras)

Bij gebruik volgens de richtlijnen voor de producten van Smit Visual, geven we een garantie van 25 jaar op het oppervlak van de beschrijfbare oppervlakken van acero esmaltado. Voor las superficies de acero recubiertas, garantizarán 12 meses de uso, siempre y cuando todas las tablas se traten adecuadamente. Voor meer informatie, neem contact op met Smit Visual op: [email protected]

Garantieperiode voor Lintex producten (pizarras blancas)

Bij gebruik volgens de door Lintex vastgelegde voorzorgsmaatregelen, bieden ze een garantie van 30 jaar op de oppervlakken van de voorwerpen. Voor meer informatie, neem contact op met Lintex op: [email protected]

Hoe kun je de garantie terugvorderen?

Paso 1 Stuur een e-mail naar [email protected] met je telefoonnummer en een duidelijke beschrijving van het probleem.
Paso 2 Stuur ons de artikelen die je nodig hebt in dezelfde maand op (optioneel)
Paso 3 Stuur ons de artikelen die je kwijt bent
Paso 4 ¡Vuelve al trabajo!
Paso 5 Commentaar. Je krijgt een korte samenvatting van het probleem en de oplossing ervoor. Als je niet voor snelle vervanging gekozen hebt, ontvang je nu het artikel voor snelle vervanging. Ook krijg je informatie of de garantie van toepassing is op de vervanging/reparatie.

 

Wachtrijprocedure in línea

Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Unión Europea een plataforma en línea ("plataforma OS") opgezet waarmee de klant in korte tijd contact kan opnemen. Het plataforma is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De winkel van de correciale dienst is: [email protected].

 

Garanzia

Ci preoccupiamo dei nostri prodotti e facciamo logicamente il nostro meglio per consegnarli a voi in ottime condizioni. Toch kan een bestelling tijdens het transport wegrotten of kan er iets anders gebeuren dat recht geeft op garantie. Alle producten die in de handel worden gebracht, hebben een garantie van 2 jaar.

Voor de toiletten geldt een garantie van 25 jaar en een garantie van 30 jaar, rispettivamente voor de toiletten van Smit en Lintex. Lees verder voor de voorwaarden.

De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing op producten die op de markt gebracht worden door PATboard.

PATboard 2 anni di garanzia

PATboard garandeert zijn product tegen verschillen in het materiaal en in het werk, ook als er geen originele gegevens van het product zijn. In geval van verschillen in het produkt, vervangt PATboard gratis de originele onderdelen of zorgt voor een vervanging van het produkt. Alle originele onderdelen van PATboard zijn eigendom van PATboard. Eventuali aggiunte of modifiche post-vendita non saranno garantite. Il cliente è responsabile per il pagamento, a tariffe correnti, per qualsiasi servizio o riparazione al di fuori della portata della garanzia di 2 anni.

Questa garanzia si estende solo all'acquirente originale. U dient er rekening mee te houden dat eventuele garanziediensten of vragen vergezeld moeten gaan van het nummer van de bestelling of van de transfert waarlangs u het gegarandeerde product hebt gekocht. Il numero dell'ordine funge da numero di garanzia e deve essere conservato. PATboard biedt geen enkele garantie zonder dit nummer.

Condizioni di garanzia

La suddetta garanzia di 2 anni è soggetta alle seguenti condizioni:

 • Deze garantie geldt alleen voor het normale gebruik van het PATboard product. PATboard is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze garantie als er sprake is van een ongewenst of onevenwichtig gebruik, bijvoorbeeld als gevolg van braamschade, corrosie, ongeschikte marcatori, ongeschikte detergenten of andere niet toegestane handelingen. De schade die veroorzaakt wordt door ongeschikt gebruik van het product wordt gedekt door de garantie van 2 jaar.
 • Questa garanzia si estende solo ai prodotti a marchio PATboard distribuiti e / o venduti da PATboard. Voor de toiletten gelden andere garantievoorwaarden. Vedi sotto
 • È necessario conservare il numero dell'ordine o la fattura di vendita per ricevere il servizio di garanzia.

Periodo di garanzia per i prodotti Smit Visual (lavagne bianche)

Se utilizzato secondo le linee guida stabilite dai prodotti Smit Visual, garantiamo una garanzia di 25 anni sulla possibilità di cancellare la superficie di scrittura in acciaio smaltato. Voor oppervlakken in acciaio rstitive garanderen we 12 mesi di utilizzo, fornendo ovviamente tutte le schede trattate correttamente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Smit Visual op het volgende adres: [email protected]

Garantietijd voor de producten van Lintex (lavagne)

Als ze gebruikt worden volgens de richtlijnen van Lintex, geven ze een garantie van 30 jaar op het oppervlak van de ondergrond. Voor meer informatie kunt u Lintex contacteren op het volgende adres: [email protected]

Kom de garanzia rijker worden

Passaggio 1 Stuur een e-mail naar het indirizzo [email protected] met het nummer van de bestelling en een duidelijke beschrijving van de fout.
Passaggio 2 Spediamo articoli sostitutivi la stessa settimana (Opzionale)
Passaggio 3 Spedire gli articoli danneggiati a noi
Passaggio 4 Torna al lavoro!
Passaggio 5 Feedback di supporto. Riceverai un breve riepilogo del guasto e la soluzione per esso. Als je niet voor sostituzione rapida gekozen hebt, riceverai l'articolo sostitutivo. Verrà inoltre informato se la sostituzione / riparazione è coperta dalla garanzia.

 

Online reclameprocedure

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, l'Unione europea ha istituito una piattaforma online ("piattaforma OS") a cui il cliente può contattare a breve. La piattaforma è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Il negozio online di indirizzo email è: [email protected].